OR training

OR training

Op zoek naar een goede OR training? Verder zoeken hoeft niet meer want CT2.nl is een goede keuze. Medewerkersparticipatie staat hierbij centraal. Het is belangrijk voor ieder bedrijf, maar ook voor iedere werknemer. Daarom moet de gekozen vorm van participatie ook goed aansluiten bij de organisatie. De ondernemingsraad handelt vaak op basis van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Maar dat hoeft niet het enige uitgangspunt te zijn. Er is nu een uniek concept ontwikkeld in Nederland. Daarbij bestaan de OR trainingen uit drie stappen, van voortraject, de OR training en het na-traject. Het is goed om jezelf voor te bereiden op een training, het is voor iedereen binnen een organisatie goed om die keuze te maken. Er kan een training op maat worden aangeboden, daarvoor is het wel van belang om te kijken wat er nodig is qua training. Sta er ook even bij stil en maak het duidelijk.

Voordelen training

De ondernemingsraad cursus heeft een voortraject en dat bestaat onder meer uit een vragenlijst en daarbij worden meerdere factoren die van invloed zijn op de OR trainingen in kaar gebracht. Dan wordt er gekozen voor een training op maat. De training zelf is opgebouwd uit vooraf afgestemde onderdelen die aansluiten bij de ondernemingsraad en de organisatie. Na de OR trainingen kan er een vervolg worden gekozen, er moet dan gekeken worden naar wat er is geleerd en hoe dat in de praktijk toegepast kan worden. Er wordt dan een evaluatiebijeenkomst gepland en dan kan er gekeken worden wat de verschillen zijn en waar nog aan gewerkt moet worden. De trainingen zijn voor de werknemers nuttig, maar komen het hele bedrijf ten goede. Zorg er daarom voor dat je nu gaat bekijken wat de voordelen zijn als je nu voor de training gaat kiezen.

Leave a Comment